افطاری انجمن ماشین سازان و تجهیزات پلیمری در سال 95 (قسمت اول)(آدینه های نوستالژی)
2019-09-06
نمایشگاه صنعت پلاستیک استانبول در سال 2016 (قسمت اول)(آدینه های نوستالژی)
2019-09-13

افطاری انجمن ماشین سازان و تجهیزات پلیمری در سال 95 (قسمت دوم)(آدینه های نوستالژی)