شرکت ساینا پلیمر (ساینا سپهر اسپادانا) در نمایشگاه اصفهان پلاست (اردیبهشت 1401)
2022-06-14
شرکت کارنو در نمایشگاه اصفهان پلاست (اردیبهشت 1401)
2022-06-28

 

حضور شرکت اطلس ماشین در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست.

اطلس ماشین پلیمر یکی از غرفه داران نمایشگاه اصفهان پلاست 1401 بود.