شرکت کیا پلیمر و پودر کربنات الیگودرز در نمایشگاه ایران پلاست (مهر 1401)
2022-10-26
شرکت کربی پلیمر در نمایشگاه ایران پلاست ـ بخش دوم (مهر 1401)
2022-12-11

حضور شرکت کربی پلیمر در نمایشگاه ایران پلاست سال ۱۴۰۱
کربی پلیمر یکی از بزرگترین تولید کنندگان مستربچ در ایران می باشد.