2019-08-31

شرکت لاوین پلاست (Lavin plast) در نمایشگاه صنعت ساختمان (مرداد 98)

2019-08-27

شرکت صنایع گیتی پسند (SGP) در نمایشگاه صنعت ساختمان (مرداد 98)

2019-08-06

شرکت وینو پلاستیک (Vino plastic) در نمایشگاه صنعت ساختمان (مرداد 98)

2019-08-01

شرکت مجتمع تولیدی صنعتی حقی در نمایشگاه صنعت ساختمان (مرداد 98)

2018-07-16

گروه صنعتی سعادت در نمایشگاه آب و فاضلاب 1395

2018-07-16

شرکت وینو پلاستیک در نمایشگاه آب و فاضلاب 1395

2018-07-16

شرکت یزد پولیکا در نمایشگاه آب و فاضلاب 1395