2020-03-31

شرکت متین در بیست و یکمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی (اردیبهشت 95)

2020-02-23

شرکت سپاهان پلیمر (Technopol) در بیست و نهمین نمایشگاه پلاستیک ترکیه _ استانبول (آذر 98)

2020-02-05

شرکت پیشگامان پلاستیک خراسان در دوازدهمین نمایشگاه مشهد پلاست (دی 98)

2020-02-02

شرکت نکا پلاستیک در دوازدهمین نمایشگاه مشهد پلاست (دی 98)

2020-01-14

شرکت صنایع پلاستیک گلچین در دوازدهمین نمایشگاه مشهد پلاست (دی 98)

2020-01-09

شرکت کیوی پلاست در دوازدهمین نمایشگاه مشهد پلاست (دی 98)

2019-12-29

شرکت پارس پلاستیک خوزستان (Pars plastic) در بیست و نهمین نمایشگاه پلاستیک ترکیه _ استانبول (آذر 98)

2019-12-24

شرکت تک ظرف (Tak zarf) در بیست و نهمین نمایشگاه پلاستیک ترکیه _ استانبول (آذر 98)

2019-11-16

شرکت گوهر نایلون وحید در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)