2019-10-20

شرکت صنایع پلاستیک سجاد (Sajjad) در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2019-10-15

شرکت کربی پلیمر (Corbi polymer) در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2019-10-10

شرکت ساینا پلیمر (Saina polymer) در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2019-10-10

شرکت آریا مستربچ (Ariya masterbatch) در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2019-10-09

شرکت چیلر صنعتی البرز در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2019-10-07

گزارش تصویری افتتاحیه نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2019-10-03

شرکت ارس ماشین در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2019-10-02

شرکت کیا پلیمر _ پودر کربنات الیگودرز در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)