2020-06-30

شرکت تکنوکار در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)

2020-06-15

شرکت کارنو در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)

2020-05-19

شرکت نوین فن آور ماشین پارس در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-05-19

شرکت میلان کالا پلاست در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-04-13

شرکت ظهراب در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-01-08

شرکت اطلس ماشین در دوازدهمین نمایشگاه مشهد پلاست (دی 98)

2019-10-03

شرکت ارس ماشین در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2019-09-06

افطاری انجمن ماشین سازان و تجهیزات پلیمری در سال 95 (قسمت دوم)(آدینه های نوستالژی)

2019-07-30

شرکت نکوساز پلیمر صنعت آریا (Jwell) در نمایشگاه تبریز پلاست (تیر 98)