2020-09-30

شرکت دقت پلاست در نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم (سال 97)

2020-06-15

شرکت کارنو در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)

2020-05-19

شرکت نوین فن آور ماشین پارس در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-05-19

شرکت میلان کالا پلاست در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2020-01-08

شرکت اطلس ماشین در دوازدهمین نمایشگاه مشهد پلاست (دی 98)

2019-10-03

شرکت ارس ماشین در نمایشگاه ایران پلاست سیزدهم (مهر 98)

2019-09-06

افطاری انجمن ماشین سازان و تجهیزات پلیمری در سال 95 (قسمت اول)(آدینه های نوستالژی)

2018-12-19

قرعه کشی BMW شرکت NBM در هتل المپیک برگزار شد(بخش اول)

2018-07-26

شرکت اطلس ماشین پلیمر در نمایشگاه تبریز پلاست تیرماه 97