2019-07-30

شرکت نکوساز پلیمر صنعت آریا (Jwell) در نمایشگاه تبریز پلاست (تیر 98)

2019-07-29

شرکت پرداد پلاست در نمایشگاه تبریز پلاست (تیر 98)

2019-07-27

شرکت پیلان سازه در نمایشگاه تبریز پلاست (تیر 98)

2019-07-26

شرکت هایتای سینگر (Haitai singer) در نمایشگاه مشهد پلاست 94 (آدینه های نوستالژی)

2019-07-25

شرکت پلاستیک صنعت رادمهر در نمایشگاه تبریز پلاست (تیر 98)

2019-07-22

شرکت ماشین سازی کشاورز (KEMG) در نمایشگاه تبریز پلاست (تیر 98)

2019-07-20

شرکت آریا پلیمر آذرخش (Aria polymer azarakhsh) در نمایشگاه تبریز پلاست (تیر 98)

2019-07-18

شرکت های تکنیک (High technic) در نمایشگاه تبریز پلاست (تیر 98)

2019-07-16

شرکت بهسا پلیمر (Behsa polymer) در نمایشگاه تبریز پلاست (تیر 98)