2022-12-11

شرکت کربی پلیمر در نمایشگاه ایران پلاست ـ بخش دوم (مهر 1401)

2022-06-28

شرکت کارنو در نمایشگاه اصفهان پلاست (اردیبهشت 1401)

حضور شرکت کارنو ماشین در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست. کارنو یکی از غرفه داران نمایشگاه اصفهان پلاست 1401 بود.  
2021-07-19

شرکت تکنوکار در نمایشگاه ایران پلاست چهاردهم (بهمن 99)

2021-01-20

شرکت تک پلاستیک در نمایشگاه لوازم خانگی (دی 99)

2020-07-21

شرکت تهران مبرد در نمایشگاه! تهران پلاست (بهمن 98)

2020-02-09

شرکت فربد پلاست تهران در دوازدهمین نمایشگاه مشهد پلاست (دی 98)

2020-01-19

شرکت اکسون پلیمر در دوازدهمین نمایشگاه مشهد پلاست (دی 98)

2020-01-18

شرکت ایران بازیافت در دوازدهمین نمایشگاه مشهد پلاست (دی 98)

2020-01-18

شرکت نام آوران رنگدانه آریا (آریا مستربچ) در دوازدهمین نمایشگاه مشهد پلاست (دی 98)