2019-05-20

شرکت ایران پاش در نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی (اردیبهشت 98)

2019-05-11

شرکت ایرانیان ایستا پلیمر شریف در نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی (اردیبهشت 98)

2019-04-24

شرکت نکا پلاستیک (Neka plastic) در نمایشگاه اصفهان پلاست یازدهم (بهمن 97)

2019-04-09

شرکت پت کده (Pet kadeh) در نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم (مهر 97)

2019-03-18

شرکت دکوفویل (Decofoil) در نمایشگاه اصفهان پلاست یازدهم (بهمن 97)

2019-02-23

شرکت صنایع صدف پلاستیک (Sadaf plastic) در نمایشگاه اصفهان پلاست یازدهم (بهمن 97)

2019-02-11

شرکت سلمان پلاستیک (Salman plastic) در نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم (مهر 97)

2019-02-07

صنایع پلاستیک گلچین (Golchin) در نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم (مهر 97)

2019-01-28

شرکت نایلون سپید (Nylon sepid) در نمایشگاه ایران پلاست دوازدهم (مهر 97)